top of page
1_X8A5500.png

inhimillinen Suomi on mahdollisuuksien kotimaa

Unelmoin Suomesta, jossa jokainen tuntee arvostusta. Nyt teemme päätöksiä tehokkuutta korostaen, kun meidän pitäisi asettaa ihminen keskiöön. Hoidamme oireita kun pitäisi hoitaa juurisyitä. Kaikki ei ole kaupan, ja on palautettava hyvinvointivaltion edellytykset. Otetaan yhdessä suomalaisten ihmisoikeudet, eläinoikeudet ja ilmastokysymykset haltuun.

Nyt ei ole aika leikata palveluista ja koulutuksesta. Nyt on panostettava kasvuun. 

 Hussein al-Taee 

Hussein ja Eva kertovat miksi he tukevat toisiaan jatkokaudelle. 

Husseinin Missio 2023

Teen päättäjänä kaikkeni pitääkseni Suomen turvallisena ja elinvoimaisena. 

 

Suomalaisten hyvinvointi edellyttää yhdenvertaisia ja laadukkaita palveluita, hyviä väestösuhteita ja keskinäistä luottamusta, sekä laajaa kansainvälistä yhteistyötä turvallisuudemme ja ilmaston parhaaksi. 

 

1

TURVALLISUUS

Lasten ja nuorten turvallisuuteen kaduilla, kotona ja internetissä on resursoitava aikaa ja rahaa. Meillä ei ole varaa menettää tulevaisuutemme toivoja elämänsä ensi askeleissa. Kasvavan huumeongelman ratkaiseminen vaatii ennalta ehkäisevää inhimillistä päihdepolitiikkaa. Nuorisorikollisuuteen tulee puuttua panostamalla lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä viranomaisresursseihin. Koulujen toimivuuteen ja opettajien hyvinvointiin tulee panostaa. Digiturvallisuuteen on panostettava erityisesti lasten ja nuorten kohdalla. Matalan kynnyksen ilmoitusmahdollisuudet lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi. Ikäihmisten turvallisuus tulee taata sekä kotiin vietävien palveluiden suhteen että palvelutaloissa. Poliisin ennalta ehkäisevän toiminnan resurssit on turvattava. Oikeusvaltiolla on hintansa, ja se hinta on maksettava, jotta ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä toteutuu. Oikeudenkäyntien kestoon ja hintaan on puututtava.

3

MAAHANMUUTTO

Tervetuloa Suomeen. Me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Meidän tulee yhdessä tehdä Suomesta osaajien houkuttelun kärkimaa. Meidän tulee lisätä erityisesti kansainvälistä suojelua saavien ja maahanmuuttajanaisten osallisuutta yhteiskunnassa. Työllisyysastetta tulee nostaa. Täytyy löytää keinoja sitouttaa uudet suomalaiset yhteiskuntaamme. Yrityksiä on tuettava työvoiman löytämisessä. Ulkomainen työvoima on yksi tärkeä tuottavuuden ja kasvun osatekijä.

5

YMPÄRISTÖ

Ensinnäkin, turkistarhaus tulee kieltää lailla. Meidän tuleekin pitää huolta luonnosta, eläimistä ja siitä, että seuraava sukupolvi tietää meidän tehneen kaikkemme pysäyttääksemme ilmastonmuutoksen, luontokadon ja ympäristökriisin.

2

TALOUS

Toimiva arki, koulutus ja terveydenhuolto kuuluvat kaikille. Tarvitsemme toimivat työolot heille, jotka työllään kannattelevat suomalaista hyvinvointivaltiota. Kansalaisten arjen talouden turvasta on pidettävä huolta. On varmistettava, että kaikilla on kyky pärjätä inflaatiosta huolimatta. Huono-osaisimpien tilanne ei saa pahentua entisestään.  Meidän tulee tukea yrittäjyyttä, erityisesti pienyrittäjiä ja panostaa nuorten kasvuyritysten tukemiseen.

4

ULKOPOLITIIKKA

Suomen turvallisuus vaatii punnittuja ja Suomen tulevaisuuden kannalta turvallisia ulkopoliittisia valintoja, jotka pohjautuvat laaja-alaiseen ennakointiin. Venäjän ei saa antaa rikkoa yhteisiä pelisääntöjämme. Eduskuntaan tarvitaan kokemusta, nyt kun niin moni konkarikin on jäämässä pois.

6

MIELENTERVEYS

Mielenterveyshaasteet ovat suomalaisten kansantauti. Niin lapsilla, nuorilla, työikäisillä kuin ikääntyneillä on haasteita tällä saralla. Lääkkeillä ei voi korjata kaikkea ja terapeutteja on liian vähän. Onkin viisautta nyt katsoa, voimmeko me kuntoutusta, ohjausta ja perhepolitiikkaa muuttamalla puuttua mielenterveysongelmien juurisyihin, oireiden hoitamisen sijaan. Viisautta olisi esimerkiksi ikäihmisten kohdalla luoda seniorineuvolajärjestelmä, joka kutsuisi koko ikäluokan tarkastuksiin. Vanhusten kuntoa, liikuntaelimiä, verenkuvia ja ihmissuhteita käytäisiin läpi. Löydettäisiin taudin aiheuttajat ajoissa, panostettaisiin kuntoutukseen, katsottaisiin digiosaaminen ja harrastukset. Tavoitteena, ettei kukaan syrjäytyisi. Tämän tyyppisellä toiminnalla vanhukset elävät onnellisena pidempään oman katon alla. Tämän tyyppistä mielenterveystyötä haluaisin tehdä. Katso video.

Hussein al-Taee tekee työtä ihmisten, ei asioiden vuoksi. Siksi tuemme häntä jatkokaudelle.

Eduskunnan sivuilta voi nähdä puheenvuoroni, kirjalliset kysymykseni, sekä aloitteeni. Klikkaa alta.

Tämä kanava on saatavilla pian!
bottom of page