top of page

Vantaalaiset äänestivät minut ensimmäiselle kaudelle Vantaan valtuustoon äänin 791. Kiitos äänestäneille ja tukitiimille luottamuksesta. Työ ihmisoikeuksien, sovun ja suomalaisten hyvinvoinnin eteen jatkuu nyt eduskunnan lisäksi myös Vantaan valtuustossa. Tämä on suuri kunnia päästä lähelle ihmisten arkea ja palvella. 

Tässä olivat kuntavaaliteemani olkaa hyvät:

786A6699_edited_edited.png

Ystävät, olen asunut Vantaalla suurimman osan elämästäni. Olen kasvanut arvostaen vantaalaista identiteettiäni. Haluan varmistaa, että Vantaa on turvallinen ja viihtyisä asuinpaikka myös tuleville sukupolville. Minulle Vantaa on sydämenasia.

VANTAAN VALTUUSTO TARVITSEE SOVUNRAKENTAJAN.

Toimin kansanedustajana talous- ja ympäristövaliokunnissa sekä eduskunnan ihmisoikeusverkostossa. Olen kolmen lapsen isä, aviomies ja aktiivinen harrastajapuutarhuri. Toimin työssäni ja arjessani syrjäytymistä, päihdeongelmia ja jengiytymistä vastaan käyttäen vuosien rauhantyössä oppimiani taitoja. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri. Haluan työskennellä turvallisen arjen puolesta vantaalaisten hyväksi – ennaltaehkäisten eriarvoisuutta, tarttuen epäkohtiin lujasti ja eteenpäin katsoen. Pyrin aktiivisen keskustelun avulla rakentamaan siltoja siellä, missä jotkut tahtovat pystyttää muureja. Vantaan valtuusto tarvitsee riveihinsä kokeneen sovunrakentajan. 

Vaaliteemani:

1. Vantaan lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme.

 

Se, miten kohtelemme lapsia ja nuoria tänään, määrittää tulevaisuutemme. Haluan vaalia seuraavan sukupolven mahdollisuuksia hyvään elämään panostamalla päiväkoteihin, kouluihin ja vapaa-ajan toimintaan. Panostettaessa lapsiin ja nuoriin, on kunnan tuettava tarvittaessa myös koko perhettä.

 

Koululaiset ja opettajat tarvitsevat työrauhan. Väkivaltaisen käytöksen lopettamiseksi tarvitaan tunnetaitokoulutusta jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Pääpaino koulukiusaamisen lopettamiseksi on oltava siis ennaltaehkäisyssä, mutta keinoja on oltava myös akuutteihin tilanteisiin tuomalla nuoriso- ja jalkautuvaa työtä osaksi keinovalikoimaa. 

 

Samalla kynnystä mielenterveyspalveluiden piiriin pääsylle pitää madaltaa. Varmistaaksemme jokaisen osallisuuden ja panoksen yhteiseen tulevaisuuteemme, tulee jokaiselle vantaalaiselle alle 25-vuotiaalle taata  opiskelu- tai harjoittelupaikka.

 

2. Pidetään huolta heistä, jotka ovat rakentaneet Suomen.

 

Kaikille tulee taata arvokas ja turvallinen vanhuus. Vantaan tulee panostaa laadukkaaseen terveydenhoitoon. Siihen kuuluu riittävän kattava terveysasemien ja päivystyspaikkojen verkosto eri asuinalueiden koot huomioiden –koko Vantaata on kehitettävä tasapuolisesti.   

 

Meidän on myös taattava yhteisöllisyyden edellytykset vantaalaisille. Kulttuuritoimintoja ja tiloja parantamalla voidaan panostaa perheiden ja ikäihmisten hyvinvointiin. Nyt luontoa, kulttuuri- ja harrastetiloja  vähennetään kestämättömällä tavalla, tarjoamatta uusia tilalle. Onkin olennaista vahvistaa entisestään vantaalaisten perheiden, nuorten ja eläkeläisten mahdollisuuksia tulla kuulluksi kaavoittamista suunniteltaessa. Tämä takaa asuinalueiden kestävän ja reilun kehityksen. Henkinen hyvinvointi on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kulmakivi, eikä sitä pidä unohtaa.

 

3. Uussuomalaisille väyliä kantaa kortensa kekoon.

 

Meistä jokainen haluaa kokea itsensä osaksi yhteiskuntaa. Kunnan tulee pyrkiä nopeuttamaan kotoutumista, ensisijaisesti työn kautta, ja suomalaisen kulttuuriopetuksen avulla. 

 

Suomen kieli opitaan parhaiten arkisissa kanssakäymisissä, esimerkiksi työssä. Useimmissa tapauksissa työpaikkoja ammattisanasto voi olla alkuun riittävä. Näin koulunpenkillä ei tarvitse viettää vuosia kieltä opiskellen, vaan töihin ja veronmaksajaksi voisi päästä nopeammin. Hyvä käytännön kokeilu on Vanhemmat mukaan kouluun -hanke, jossa maahanmuuttajaäidit osallistuvat lastensa koulussa erillisessä luokkahuoneessa suomen kielen ja kulttuurin opetukseen. Hanke on auttanut äitejä oppimaan kieltä ja 80% hankkeen naisista on työllistynyt. Myös heidän lastensa koulumenestys on parantunut. Tällaisella osallisuudella voidaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä tehokkaasti. 

Tuon politiikkaan vahvan neuvottelukokemukseni ja kyvyn sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä. Meidän tulee vaalia luottamusta ja yhteistyötä erityisesti tällaisina aikoina, kun demokratia on maailmassa koetuksella. Uskon avoimen vuoropuhelun ja keskinäisen kunnioituksen voimaan.

Tehdään töitä ymmärtääksemme toisiamme, jotta voimme vahvistaa sitä pohjaa, jolle edelliset sukupolvet ovat hyvinvoivan, menestyneen ja turvallisen Suomen rakentaneet. Löydetään yhteistyön sävelet, kuunnellaan toisiamme, autetaan toinen toisiamme vaikeuksien yli ja rakennetaan tästä maasta parempi elää jokaiselle kansalaiselle. Jokaiselle, joka tänne haluaa asettua ja rakentaa rauhaisaa, hyvinvoivaa ja turvallista Vantaata. 

Rakennetaan yhdessä parempi huominen. Sopu sijaa antaa.

Vaalikampanjaan liittyvät yhteydenotot:

toimisto@husseinaltaee.fi

Kuuntele tästä puheeni eduskunnasta koskien vantaalaista

Vanhemmat mukaan kouluihin -hanketta

Heading 1

0909-2018-0824067422448005561058_edited_

1. Lupaan rauhanvälitysosaamisellani tuoda ihmisiä yhteisen pöydän ääreen ratkaisemaan asioita ja lupaan perehtyä asioihin ennen niistä päättämistä, keskustelemalla asiantuntijoiden ja asianomaisten kanssa.

2. Lupaan edistää yhteiskuntarauhaa, koulutusta ja yhdenvertaisuutta. Lupaan neuvottelu-ja yhteistyötaitojani käyttäen tehdä kaikkeni sen eteen, että Vantaa pääsee kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin tavoitteisiinsa.
 

3. Lupaan käyttää osaamistani syrjäytymisen estämiseksi Vantaalla. Asiantuntemukseni on ollut jo päättäjien käytössä. Kuntapäättäjänä pääsisin sisältäpäin vahvistamaan kaikkien vantaalaisten hyvinvointia, turvallisuutta ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Kuka on poliittinen esikuvasi:
Nelson Mandela. Ollessaan vankina hän säilytti toivon eikä kyynistynyt. Ajan kuluessa hän taivutti
vanginvartijat puolelleen ja vapauduttuaan hän yhdisti Etelä-Afrikan. Hän puhui Afrikasta joka on
kaikkien. Hänessä tiivistyi sopu sijaa antaa -sanoma.

bottom of page