top of page

PalkkapäiväEnsi vaalikaudella tulee kirjata hallitusohjelmatavoite naisvaltaisten alojen tasa-arvorahasta. Se taattaisiin lainsäädännöllä, joka asettaisi uudet reunaehdot julkisen sektorin naisvaltaisten alojen palkoille. Lisäksi perhevapaauudistuksen jalkautusta sekä palkka-avoimuutta täytyy edistää. Näillä kolmella keinolla palkkatasa-arvo voisi olla lähempänä toteutumista. Maanantai 20.2 oli sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä, johon tasa-arvon edistäminen liittyy keskeisesti. Naisvaltaisilla aloilla tehdään erittäin merkittävää työtä, joka ansaitsee yhteiskunnan kädenojennuksen. Opettajat, varhaiskasvattajat, sosiaalipuolen työntekijät ja hoitajat ovat jo pitkään vaatineet kunnon korvausta vaativasta työstään. Nyt viimeistään on varmistettava tasa-arvoinen kohtelu.

Suomi kykenee nykyistä parempaan. Meillä on suuria haasteita saada monelle naisvaltaiselle alalle tarpeeksi työntekijöitä. Työ on kuormittavaa, mutta samalla erittäin merkityksellistä. Yksi keskeisimmistä vetovoimatekijöistä, jonka työntekijät nostavat säännöllisesti esiin, on palkka. Palkalla pitäisi tulla toimeen ja sen tulisi vastata alan haastavuutta. Ensi kaudella tähän on puututtava konkreettisesti tasa-arvorahalla. Tämä tukisi hyvää kehitystä, mitä kuluneen vuoden aikana on laitettu liikkeelle työmarkkinaneuvotteluissa.

Perhevapaauudistuksen jalkautukseen panostettava Elokuussa 2022 voimaan tullut perhevapaauudistus edesauttaa naisten asemaa työelämässä. Tulevalla kaudella perhevapaajärjestelmän kehittämistä tulee jatkaa, jotta vapaita käytettäisiin tasaisemmin. Tällä hetkellä suuri osa naisista jää useaksi vuodeksi kotiin lapsen kanssa ja tekee tämänkin jälkeen lyhennettyä työaikaa. Tällä on iso vaikutus naisten toimeentuloon ja vuosien päästä eläkkeisiin. Siksi on tärkeää, että perhevapaiden tasaisempaa käyttöä edistetään ja lakiuudistuksesta tiedottamista jatketaan. Lisäksi SDP:n tavoite maksuttomasta varhaiskasvatuksesta edistäisi molempien vanhempien nopeampaa siirtymistä takaisin työelämään.

Samapalkkaisuutta edistettävä Ensi hallituskaudella tulee edistää lainsäädännöllisesti palkka-avoimuutta. Nykyinen hallitus pääsi yhteisymmärrykseen pienistä edistysaskeleista asian osalta, mutta lopputulos ei yltänyt hallitusohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Työtä pitää jatkaa. Palkka-avoimuudella edistettäisiin samapalkkaisuutta, palkkauksen avoimuutta ja palkkatietoisuutta työpaikoilla. Suomessa on edelleen perusteettomia palkkaeroja, joihin mm. YK on kiinnittänyt huomiota. Näihin tulee puuttua. Samasta työstä tulisi jo nyt maksaa lain mukaan samaa palkkaa, mutta asiaa ei seurata riittävästi. Työpaikoilla ei tiedetä tarkasti, kuka saa bonukset ja miksi. Konkreettisesti palkka-avoimuus voisi tarkoittaa sitä, että työnantajan on kerran vuodessa selvitettävä henkilöstölle työnantajan noudattama palkkausjärjestelmä ja miten sitä sovelletaan. Työnantajan tulisi osoittaa, miten palkat määräytyvät, mistä palkitaan ja miten omaan palkkaan voi vaikuttaa. Näin henkilökohtaiset palkat pysyisivät salassa, mutta samalla avoimuus kokonaiskuvasta lisääntyisi.

bottom of page