top of page

Saamelaiskäräjälakiesitys täytyy saada lainsäädäntöön mahdollisimman pianTeksti julkaistu 22.11.22

Saan edelleen sähköpostiini runsaasti viestejä EU:n alueen ainoalta alkuperäiskansalta koskien saamelaiskäräjälain uudistusta. Näen erittäin tärkeänä, että lainsäädäntö saatetaan nyt maaliin mahdollisimman ripeästi tämän hallituskauden aikana, näinhän on kirjattu myös Marinin hallitusohjelmaankin. Ennen kaikkea uudistus täytyy saattaa voimaan senkin vuoksi, että lakiesitys on nyt sellaisessa muodossa, jonka saamelaiskäräjät ja saamelaiset itse hyväksyvät parannuksena asemaansa.


Ulkoministeri Haavisto otti asiaan kantaa 14.11 sanoessaan medialle, että jos saamelaiskäräjälakia ei nyt uudisteta, niin kritiikki Suomea kohtaan jatkuu. Emme voi sanoa maailmalla ja maailmalle, että ihmisoikeusasiamme ovat hyvässä tilassa kun meillä on tällainen epäkohta lainsäädännössämme ja varsinkaan jos sitä ei vieläkään korjata.


Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristiina Stenman on ottanut tiedotteessaan 5.10 kantaa lakiesityksen sisältöön. Hän näkee, että nykyinen esitys ei sisällä syrjiviä muutoksia. Sen sijaan olemassa oleva lainsäädäntö pitää niitä sisällään ja tämän vuoksi jo pitkään vireillä ollut saamelaiskäräjälain uudistaminen tulisikin saattaa voimaan. Tässä olen täysin samaa mieltä yhdenvertaisuusvaltuutettu Stenmanin kanssa. Nykyinen syrjivä lainsäädäntö on uudistettava hallituksen esityksen mukaisesti.


YK:n ihmisoikeuskomitea on antanut vuonna 2019 kaksi ratkaisua, joissa todetaan Suomen loukanneen kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta. Ratkaisut koskivat saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkitsemistä. Ihmisoikeuskomitea näki, etteivät korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut vuodelta 2015 olleet perustuneet kohtuullisiin objektiivisiin kriteereihin. Myös YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevältä komitealta Suomi on saanut ratkaisun koskien KHO:n päätöksiä, jossa todettiin, että Suomi rikkoo YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta.


Näen vahvasti, että enemmistön tehtävä on turvata vähemmistön oikeudet. Kansakunnan tilaa mitataan sillä, miten hyvin se turvaa vähemmistöjen asemaa. Mielestäni pääministeri Marinin sanat siitä, että tämä saamelaiskäräjälaki on ennen kaikkea ihmisoikeuskysymys, ovat asian ytimessä. Nyt kun hallituksen esitys on eduskunnassa, se on saatettava lainsäädäntöön ripeästi.


Saamelaiskäräjälain uudistamisessa on kyse siitä, että saamelaiset, Euroopan ainoa alkuperäiskansa, saa itse päättää asioistaan. He itse määrittelevät ketkä ovat saamelaisia ja ketkä eivät. Se ei ole Suomen valtion tehtävä. Heidän kohdallaan assimilaatio on ihan vastaavaa kuin palestiinalaisilla Israelissa tai kurdeilla Irakissa ja Turkissa.

Comments


bottom of page