top of page

Suomalainen lastensuojelu tarvitsee lisää resursseja


Tein arabiankielisen vaalivideon, jolla jaan tietoa lähestyvistä vaaleista. Esitin muun muassa näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta. Video on herättänyt kysymyksiä, joten haluan kertoa tarkemmin ajatuksistani lastensuojeluun liittyen.


I made a video in Arabic where I share information about the upcoming elections. Among other things I was presenting my views on the present state of Finnish child welfare. The video has raised some questions, so I want to share more of my views on this issue.


لقد صنعت مقطع فيديو باللغة العربية حيث شاركت فيه معلومات حول الانتخابات المقبلة. من بين أمور أخرى كنت أعرض آرائي حول الوضع الحالي لرعاية الأطفال الفنلندية. أثار الفيديو بعض الأسئلة ، لذا أود مشاركة المزيد من وجهات نظري حول هذه المسألة.


Suomi on oikeusvaltio ja suomalaiset lastensuojeluviranomaiset toimivat virkavastuulla. Heitä sitovat lait, joiden puitteissa he toimivat. En hyväksy minkäänlaista disinformaatiokampanjaa viranomaisia kohtaan. Varsinainen ja aito huolenaiheeni on lastensuojelun resurssien niukkuus Suomessa. Lastensuojelun työntekijät tekevät työtä tiukan paineen alla ja aivan liian vähillä voimavaroilla. Se on ongelma, joka pitää ratkaista seuraavalla vaalikaudella.


Finland is a constitutional state and Finnish child welfare workers are working with a liability for acts in office. They are bound by the Finnish law. I do not accept any kind of disinformation campaign towards the authorities. My real concern is the limited resources the workers in child welfare must deal with. They are working under a lot of pressure with unfavourable conditions. That is the issue we need to fix on the next term.


فنلندا دولة دستورية ويعمل العاملون الفنلنديون في مجال رعاية الأطفال بمسؤولية عن الأفعال التي يقومون بها في مناصبهم. إنهم ملزمون بالقانون الفنلندي. أنا لا أقبل أي نوع من حملة التضليل تجاه السلطات. اهتمامي الحقيقي هو ان الموارد محدودة التي يجب على العاملين في رعاية الأطفال التعامل معها. إنهم يعملون تحت ضغط كبير في ظروف غير مواتية. هذه هي المشكلة التي نحتاج إلى إصلاحها في الفترة النيابية المقبلة .


Lapsen etu on ja pitää aina olla ensisijainen. Haluan päättäjänä erityisesti parantaa suomalaisten perheiden, uussuomalaisten yhteisöjen sekä viranomaisten välistä ymmärrystä, jotta ihmiset eivät kokisi viranomaisten päätösten olevan sattumanvaraisia tai mielivaltaisia. Toisinaan perheiden on esimerkiksi lain heikon tuntemuksen, kielimuurin tai kulttuurierojen vuoksi vaikeuksia ymmärtää viranomaisten päätöksiä. Suomessa viranomaiset tekevät työtä suurella sydämellä tiukan paineen alla ja annan kaiken arvostukseni heidän työlleen.


Child’s benefit is and should always come first. As a Member of Parliament I want to make the Finnish families, new-finnish?? communities and the authorities understand each other better, so people would not that feel the decisions are made randomly. Occasionally the families have difficulties understanding the decisions made by the authorities because of cultural differences, poor knowledge on the Finnish law or language barrier. In Finland all authorities are working with a big heart and to this work I will give my absolute support and appreciation.


يجب أن تأتي اعانة الاطفال في المقام الأول دائمًا. كعضو في البرلمان أريد أن أجعل العائلات الفنلندية جديدة فنلندية ؟؟ تفهم المجتمعات والسلطات بعضها البعض بشكل أفضل ، لذلك لن يشعر الناس أن القرارات تتخذ بشكل عشوائي. من حين لآخر ، تواجه العائلات صعوبات في فهم القرارات التي تتخذها السلطات بسبب الاختلافات الثقافية أو ضعف المعرفة بالقانون الفنلندي أو حاجز اللغة. تعمل جميع السلطات في فنلندا بقلب كبير ، وسأقدم لهذا العمل دعمي وتقديري المطلقين.


Päättäjinä meillä on velvollisuus luoda viranomaisille sellaiset olosuhteet, joissa he voivat tehdä työnsä kunnolla ja heillä on aikaa perehtyä perheiden asioihin riittävästi. Aikaa pitää jäädä myös ennaltaehkäisevään työhön. Ammattitaitoiset asiointitulkit ovat yksi osa resurssien lisäämistä, jotta väärinymmärryksiltä puutteellisen kielitaidon vuoksi vältytään. Onkin tärkeää myös edistää tulkkilakia ensi vaalikaudella, jotta voimme varmistaa sekä tulkkien suojan että asiakkaiden aseman.


As decisionmakers we have the responsibility to create such conditions for the authorities where they can do their job properly and that they have the time to learn about the families situations enough. There also has to be time for preventive work. Professional public service interpreters are one crucial part of this, so that miscommunications can be avoided. This is also something we need to work on on the next term.


بصفتنا صانعي القرار ، نتحمل مسؤولية خلق مثل هذه الظروف للسلطات حيث يمكنهم القيام بعملهم بشكل صحيح وأن يكون لديهم الوقت الكافي للتعرف على مواقف العائلات بما فيه الكفاية. يجب أيضًا أن يكون هناك وقت للعمل الوقائي. يعد المترجمون الشفويون المحترفون جزءًا مهمًا من هذا الأمر ، بحيث يمكن تجنب سوء التواصل . هذا أيضًا شيء نحتاج إلى العمل عليه في الدورة النيابية القادمة .

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page